skip to Main Content

Sportkennismakingslessen

Met kennismakingslessen maken kinderen kennis met het sportaanbod in gemeente Harlingen. Het geeft verenigingen een podium om hun sport te promoten.

Succesvolle lessen

Al enige jaren geven sportaanbieders kennismakingslessen op de basisscholen in Harlingen. Zowel de leerkrachten en leerlingen als de sportaanbieders zijn daar enthousiast over. Daarom organiseren we vanuit TeamFRL Harlingen ook voor het schooljaar 2022-2023 weer kennismakingslessen. Omdat we merken dat er steeds meer sportaanbieders meedoen, willen we vooraf inventariseren wie een aanbod wil doen. Als wij het aanbod in kaart hebben gebracht, kunnen we gezamenlijk een mooi jaarprogramma maken waarbij elke aanbieder aan bod komt.

Contactpersoon

Stijn Kooijman, buurtsportcoach
06 46 82 49 60 / stijn@sportfryslan.nl

Doelstelling

Door het geven van de sportkennismakingslessen en naschoolse sporttoernooien bereiken we het volgende:

 1. Kinderen maken kennis met het sportaanbod in gemeente Harlingen.
 2. Kinderen maken kennis met de matererialen die bij de desbetreffdende sport hoord.
 3. De lokale sportaanbieders worden gepromoot.
Voordelen voor de sportaanbieder
 • TeamFRL Harlingen zorgt voor de communicatie met de scholen;
 • Externe communicatie pakken we gezamenlijk op;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in hun jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De vakleerkrachten en buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi.
Inhoud sportkennismakingslessen en sporttoernooi

Kennismakingslessen onder schooltijd
Wil je je sport promoten op de scholen? Dan krijg je de mogelijkheid om per klas maximaal twee kennismakingslessen te organiseren. Je kan je voorkeur aangeven aan welke klassen je de lessen aan wilt bieden. In overleg met elkaar maken we een zo compleet mogelijk programma voor alle leerlingen. De scholen maken zelf de beslissing of ze gebruikmaken van het aanbod.

Sporttoernooi, clinic of activiteit
Als afsluiting van de kennismakingslessen op school kan er bij de club een naschools sporttoernooi, clinic of activiteit plaatvinden. De organisatie daarvoor ligt in handen van de club.

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Sporttoernooien vinden plaats bij de sportvereniging.

Hulp

Extra inzet door de buurtsportcoach
Wil je graag meedoen aan de sportkennismakingslessen, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen? Neem dan contact op met TeamFRL Harlingen en dan kijken wij graag mee naar de mogelijkheden.

Financiële ondersteuning
De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt Stichting Lokaal sportakkoord tegemoet in de organisatiekosten.

 • Vergoeding sporttoernooi
  € 50,- voor 1 dagdeel (buitensport).
  € 100,- voor 1 dagdeel (binnensport).
 • Vergoeding kennismakingslessen onder schooltijd
  € 20,- per les (maximale bijdrage).
  De eerste 3 lessen worden volledig vergoed (€20,- per les).
  Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
  Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.

Deelnemen

De kalender voor de sportkennismakingslessen 2022-2023 is bekend. Inschrijven voor dit schooljaar kan niet meer. Wilt uw verenigingen een aanbod doen, dan kan dat volgend schooljaar 2023-2024. (inschrijven kan vanaf maart 2023)

 

Back To Top