skip to Main Content

De Stichting Sportakkoord Harlingen heeft een eigen website gelanceerd. De door het Leeuwarder internetbedrijf IDS Internet ontworpen website is vinden onder de naam https://www.sportakkoord-harlingen.nl/.

De website is ontworpen in de kleuren en huisstijl van het Sportakkoord Harlingen. De site bevat een keur aan informatie over het sportakkoord en alle aanverwante informatie die met het stimuleren en promoten van bewegen en het streven naar een gezonde leefstijl te maken heeft. Zo is er uitgebreide informatie te vinden over de doelen en de ambities van het Sportakkoord Harlingen. Ook het promotiefilmpje van het sportakkoord kan via de website bekeken worden.

Verder bevat de site een nieuwspagina met daarop al het nieuws over  activiteiten en initiatieven in Harlingen die met bewegen te maken hebben en die het in beweging blijven van 0-100 jaar in Harlingen mogelijk maken. Aan de nieuwssite is tevens een agenda gekoppeld met daarop alle actuele beweeg- en sportactiviteiten die er worden georganiseerd. De ondertekenaars en de partners van het Sportakkoord Harlingen worden ook op de site genoemd.

Er is eveneens ruimte vrijgemaakt voor het boeiende levensverhaal van Sportakkoordambassadeur  Inclusief Sporten en paralympische speler Joël de Jong en de weg die hij tot nu toe heeft afgelegd richting de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Ook is er een verwijzing naar het Beweegteam Harlingen en kan via de website een budget aangevraagd worden voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een nog beter beweegklimaat en een gezonde leefstijl in Harlingen. De voorwaarden voor het aanvragen van een budget zijn uiteraard op de website te lezen. Uiteraard is het ook mogelijk om via de site contact op te nemen met het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen met vragen of opmerkingen of suggesties en ideeën.

Back To Top