skip to Main Content

Het college van burgemeester & wethouders heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen. Vanwege de coronamaatregelen vond deze ontmoeting plaats in het stadhuis omdat daar voldoende afstand kon worden gehouden. Er werd kennis gemaakt en daarna gaf het stichtingsbestuur een presentatie over wie ze zijn en waar ze voor staan. Belangrijk thema dat vervolgens aan bod kwam was de zorg over het teruglopende aantal vrijwilligers dat zich inzet voor (sport)verenigingen.

 

En zorg die zowel de stichting als het college delen. Afgesproken werd om samen na te denken over een  campagne waarin de vrijwilliger in beeld wordt gebracht en centraal wordt gezet. Want wie is die vrijwilliger nu eigenlijk die zich al jaren inzet? En hoe belangrijk is het om bewegen en sociaal deel te nemen aan de maatschappij nu eigenlijk? En hoe kun je als vrijwilliger van betekenis zijn in bijvoorbeeld de rol van bijvoorbeeld materiaalbeheerder, trainer, leider, verenigingsbestuurder of door het draaien van een bardienst?

Stichting Sportakkoord Harlingen is het verbindende element tussen sportaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, gemeente, maatschappelijke organisaties en het Beweegteam Harlingen. Zij stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven om te werken aan een omgeving die inwoners van 0-100 wil stimuleren om gezond te leven, te sporten en bewegen en elkaar sociaal te ontmoeten.


Via www.harlingen.nl/lokaal-sportakkoord kun je meer informatie over het bestuur en werk van Stichting Sportakkoord Harlingen vinden.

Back To Top